“DUA” TERAPİLER ÜSTÜ BİR GÜÇTÜR

Dua, hipnoz ve telkini de içine alıp tüm terapileri bir araya getirdiğinizde ortaya çıkacak enerjiyi kapsayan bir güçtür. En önemli yönü ise başkasına ihtiyaç duymamanızdır.

Dua ederken bilinçaltı, bilinçüstü ne varsa herkesten gizlediğiniz ve yalnızca kendi bildiğiniz her şeyi Yaradan’a itiraf edersiniz. Affedilmeyi umarsınız ve buna inandığınız ölçüde yakarışlarınız gönülden olur. Dua eden samimi gönüller, her türlü bilinçaltı rahatsızlıklarını ve şifasını Rabb’lerinden dilerler. Her şeyi görüp işiten, anne karnındaki bebeğin rızkını veren yüce kudret sahibi, dilerse sizin istediğinizin kat be kat fazlasıyla sizleri nimetlendirir ya da günahlarınızı bağışlar.

Duanın kişi üzerindeki psikolojik etkileri saymakla bitmez.

Yaratıcının gücünü ve desteğini beraberinizde hissedersiniz

Dua insanın bilinçaltına ulaşması için bir vasıtadır

Duayla sorunlarınızı kendinize de itiraf etmiş olursunuz

Vazgeçmek isteyip istemediğiniz tutumlarınızın neler olduğunu keşfedersiniz

Sorunlarınıza yönelik farkındalık oluşur

Arzu ve isteklerini fark edersiniz

Talep ettiğiniz isteklerinize motive olursunuz

Sorunlarınızı başkalarıyla paylaşıp, yayılmasının önünü almış olursunuz

İnsanlara dilencilik etmekten kurtulursunuz

Dikkatinizi yoğunlaştırırsınız

Kendinize yönelik iç görü kazanırsınız

Güçlü ve zayıf yönlerinizi fark edersiniz

Bilinçaltı korkularınızı keşfedersiniz

Aciz, zayıf ve korunmaya muhtaç varlıklar olduğunuzu hatırlarsınız

Dünya nimetlerinin tek başına mutluluğa yetmediğini kavrarsınız

İç huzuruna erersiniz

Af edilmeyi dilersiniz

Ümitleriniz yeşerir

Arınmış olursunuz

 

Her gün Allah’a dua etmelisiniz. Bunun için belli zaman dilimleri oluşturmalısınız.

O’nun her zaman sığınılacak en merhametli, en şefkatli varlık olduğunu bilerek bu zaman dilimlerinde dua etmelisiniz.

Dua, Yaradan’la aranızdaki vasıtasız iletişim kanalıdır. Sizi görüp işiteceğine yürekten inanmalısınız. Konsantre olarak, sanki O’nu görüyormuş gibi dua etmeli ve yakarmalısınız.

Rahmetini umarak, büyüklüğü karşısında el pençe divan durmaktan erinmemelisiniz. İnanmalısınız. Gönülden yakarışlarla, aciz, fakir, muhtaç olduğunuzu unutmadan, her şeye gücü yetenden dilemelisiniz. Dilenmelisiniz. İnsanlara karşı dilenmekten kurtulmak için, Yaradan’ın rahmetini dilemelisiniz.

Gönülden ve içten yakarışlarla O’na yönelmelisiniz.

Duanın, ruhunuzda ve bedeninizde inkılaplar meydana getirme gücüne inanmalısınız.

Temiz bir niyet ve içtenlikle, riyakarlığa girmeden samimiyetle dua etmelisiniz.

Zaten niyetinizi gizlemek isteseniz dahi gizleyemeyeceğinizi bilirsiniz.

Duanın gücüyle ilgili şüphe ve tereddüt yaşamadan dua etmelisiniz.

Kalbin ve aklın mana gözüyle derinliklere açılabilmesi için, duanın her gün devamlı yapılması gerekir.

Bir taraftan garip ve çaresizlerin  ihtiyaçlarının giderilmesi için dua ederken diğer taraftan hırs ve rekabetin girdabına kapılmışların gözlerinin manaya açılması için dua edebilirsiniz. Dua, kişinin akıl sır erdiremediği ve aklın sınırlarını zorlayacak şekilde hayata etki eder.

Dua etmeyi ihmal ederseniz, kendinizi ihmal edersiniz…

 

Milletler arasındaki farklılıkların gündeme getirildiği, insanın bencillikte mesafe tanımadığı bu çağda, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma, insanlığın huzuru ve milletler arasındaki kardeşliğin tesisi için herkesin dua etmesi gerekmektedir.

 

Allah, her şeyi işitir ve her şeyi görür.

 

Psikolojik Danışman Zülküf GÜNEŞ

 

Bu yazı, kaynak gösterildiği takdirde kullanılabilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !