İNSANA SAYGI” FARKLILIKLARA TAHAMMÜL ETMEYİ GEREKTİRİR

Bir insan; hangi dinden , milletten, renkten, coğrafyadan, dilden, düşünceden ve anlayıştan olursa olsun öncelikle insan olduğunun algılanması gerekir. Her birey, saygıya değer bir varlıktır.

İnsanın kendisinden farklı olanı hor görmeye hakkı yoktur.

İnsanların değerleri, inançları, olaylara bakış açıları farklı farklı olabilir. Bu farklılık bir ayrışma sebebi olmamalı, farklılıklar bir dayatma unsuru haline getirilmemeli, baskı nedeni olmamalıdır. Yüce Allah, her kulu değerli ve kıymetli yaratmıştır.  

 

İnsan dünyadaki tüm diğer canlılardan üstün olarak düşünüp değerlendirme yapabilen “akıl, mantık ve vicdan” sahibi bir varlıktır.

“Büyük balık küçük balığı yutar” anlayışıyla gücü eline geçiren vicdanı paslanmış fertler, fırsat bu fırsat diyerek kendilerinden farklı olanların canına okumamalıdırlar.

 

Her insan değere layıktır. İnsanlara saygı ise insanların benimsedikleri değerleri görmezden gelmeme ve alay konusu yapmamakla kendini gösterecektir.

Kişi karşısındaki insanın değerlerine hakaret ettiğinde aynı davranışı karşısındaki de yapacaktır ve sonuçta tartışma kaçınılmazdır. Bu güne kadar, tartışarak kimse karşısındakini ikna edememiştir.

Saygılı olunursa karşı tarafta saygılı olacaktır. İnsanları ikna etmenin en birinci ön koşulu insanlara saygı duymak ve bu yolla insanların güvenini kazanmaktır. Saygı ifadelerine iletişimde yer verirseniz, insanlar sizleri ilgi ve dikkatle dinleyecek ve sözlerinizi önemseyeceklerdir.

 

İnsanlara karşı yakışıksız, uygunsuz ve münasebetsiz laflar ederek kalpleri yaralayan fertler, baldan söz etseler bile karşılarındaki insanlar üzerinde olumsuz tesir bırakacaklardır. Saygısızlığın sonucu saygısızlıktır. Saygısızlık, iletişim ve diyalogun önüne engeldir. Birbirlerine saygı duymayan insanlar iletişimlerini sürdüremezler.

Farklılıklara tahammül etmeyen karşısındaki insana saygı duymuyor demektir.

Farklılıklara bakılırsa parmak izinden gözün retinasına kadar, altı milyar insan da birbirinden farklıdır.

Bu farklara göre insanları ayrıştırmaya kalkarsanız, bu durum insanları fert fert ayrışmaya kadar götürecektir. İnsanları birbirine yaklaştıran bağ ise kardeşliktir. Kardeşliğin tesis edilmesi sorunları ortadan kaldıracaktır..

 

En büyük ortak payda insan olmaktır, ayrılıklar tartışma ve kavga konusu olmamalıdır. İnsanlar farklı coğrafyalarda yaşayan, kendilerinden farklı insanları tanımaya çalıştıkça ve tanıdıkça insanları birbirinden uzaklaştıran farklılıkların ne kadar az olduğunu göreceklerdir. Benzerlikler farklılıklardan kat kat fazladır.

 

Benzerliklerinizi vurgulayarak insanlarla kurduğunuz iletişimler sonucunda uzun vadede dostluklar edinebilirsiniz.

 

Kimseyi küçümsemeyin, aşağılamayın… İnsanların değerini, renkleriyle, dilleriyle, milletleriyle, cinsiyetleriyle, maddi güçleriyle ölçmeyin…

 

Afrika’da yiyecek ekmek bulamayan garip yavrularla, köşklerde yaşayan çocukların değerinin bir olduğunu bilin… Farklılık ve üstünlük arzuları sonucunda dünyanın ne hale getirdiğini fark edin.

 

 

Psikolojik Danışman Zülküf GÜNEŞ

 

Bu yazı, kaynak gösterildiği takdirde kullanılabilir.

              

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !