NİTELİKLİ LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ

Lider, kendisiyle ilgili yeterli iç görüye sahip olmak durumundadır. Kendisini bildiği gibi başkalarını da bilmelidir. İnsanlara ilişkin kanaatlerini başkalarının konuşma ve yorumlarına göre değil kendi gözlem ve sınama sonuçlarına göre oluşturmalıdır.

 

Nitelikli liderler; dürüst ve samimi olarak çalışanları fark eder, kritik işlerde bu insanları görevlendirirler.

 

Amaçları belirlerken çalışanların da katılımını sağlarlar. Müzakereye önem verir ve çalışanların da görüşlerini alırlar. Tartışma yerine ikna etmeyi tercih ederler.

 

 

Birlik ruhuyla oluşan “pozitif enerjiyi” ertelemeden davranışa dönüştürürler.

 

 

İnsani değerleri önemserler. İçinde yaşadıkları çevrenin ahlaki ve toplumsal değer yargılarına özen gösterirler. İnançlara saygılı davranırlar.

 

Hayatta sürekli bir değişimin olduğunu bilerek; bilimsel, teknolojik ve toplumsal değişime ayak uydurur ve direnç göstermezler.

Strateji, yöntem ve teknikleri önceden belirlenmiştir. Rastgele iş yapmaz ve yaptırmazlar.

Dikkatli gözlemcilerdir ve neler olduğundan haberdardırlar.

İhtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla ulaşabilir, çalıştıkları insanların duygu,düşünce ve eğilimlerini kestirebilirler.

Rahat ve rehavete kapılmaz, zaman ve kaynak israfı yapmazlar.

Deneyimlerinden sonuçlar çıkararak zorluklarla nasıl baş edebileceklerini tasarlarlar.

Tehlike ve risklere karşı önleyici tedbirleri hazırdır.

Hayata olumlu yönleriyle bakarak, olumlu düşünür ve enerjilerini korurlar.

Ne yapılacağı, kimin yapacağı önceden düzenlenmiştir. Alternatif stratejiler belirlenmiştir.

Dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı mücadele edebilme gücüne sahiptirler.

İletişim konusunda yetkin ve etkilidirler.

Kendileri için neyin önemli ya da neyin önemsiz olduğunu önem sırasına göre sıralamışlardır.

 

Yetkilerini doğru zamanda ve yerinde kullanırlar. Sorumluluk alır ve sorumluluk paylaştırmayı bilirler. Sorumluluk sahibi bireylerle çalışırlar.

 

Dil, din, ırk, renk farklılıkları olan insanlarla da diyalog kurarak, sevgi köprüleri oluştururlar.

İnsanları birleştirecek bağları kurabilir, insanlarda birlikte olma arzusu uyandırabilirler.

Hitabet yeteneğine sahiptirler. İnsanlarda coşku hisleri uyandırabilirler.

Sözleri içten olduğu için yaptıkları etki derindir. Motivasyon sağlama konusunda bilgi ve deneyim sahibidirler.

 

Neden-sonuç ilişkileri kurarak özgün projeler üretip ve uygulanma aşamalarını takip ederler.

Dünya ve ülke gündemini takip eder, nesnel sonuçlara ulaşmaya çalışırlar.

Sinirli ve çökkün olmak yerine neşeli ve yaşam dolu olmayı tercih ederler.

 

Katı ve baskıcı değillerdir. Bu nedenle insanların gücenmesinin önüne geçtikleri gibi, iş veriminin de artmasını sağlarlar. Aşırı iyimser olmamaları nedeniyle de insanların kendilerini beğenip disiplinsiz davranmasının önüne geçerler.

İnsanlara hakaret edip incitmezler. Duygulara önem verdikleri gibi mütebessim ve sevecendirler. Sevginin gücüyle iş yaptırırlar.

İnsanlar arasında  “dayanışma ve yardımlaşma” ruhunu canlı tutarlar.

Adaletli ve şeffaftırlar.

 

Ödül paylaşımında ve görev dağılımında adil davranırlar.

İnsanların birbirlerini rakip görmelerine neden olacak yaklaşımlar sergilemez  ve taraf tutmazlar. Çalışanlar arasında dedikodu yapılmasının önünü alırlar.

 

Çalışanlarına değer verdiklerini hissettirir, aç ve uykusuz kalmalarına müsaade etmezler. Sosyal faaliyetler düzenleyerek çalışanların da katılımını sağlarlar.

 

Can sıkıcı durumlarla karşılaştıklarında farklı ve alternatifli düşünme yetisine sahiptirler. Hedeflerini düzenli olarak gözden geçirirler.

 

 

Bilgilendirici kurs ve seminerler planlayıp çalışanların iş disiplinini canlı tutarlar.

 

Aile hayatlarına özen gösterirler. Beslenme ve dinlenme konusunda rastgele alışkanlıklar oluşturmazlar. Düzenli spor yapma alışkanlığı edinirler.

Öfke ve dürtü kontrolüne sahiptirler. Sinir sisteminin çalışma prensiplerini, hormonların insan davranışına etkilerini araştırırlar.

Özgüven sahibi ve kendileriyle barışıktırlar. Başkalarının deneyimlerini gözden geçirir, birikimlerinden yararlanırlar.

Sahip oldukları bilgiyi, insanlar arasında kaynaşmayı tesis etmek için kullanırlar. Bilginin kullanıldıkça canlı kaldığının farkındadırlar.

İnandıkları ve söylediklerini yaşayarak model olurlar. Yaptıklarıyla söyledikleri çelişkiler barındırmaz. Güven oluştururlar.

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kaynak ayırırlar.

 

İnsanlarla iletişimlerinde önyargılı tavırlar sergilemezler.

İnsanları harekete geçirme ve potansiyellerini ortaya çıkarma becerisine sahiptirler.

Aynı ortak amaç etrafında insanları birleştirebilir ve takım ruhu oluştururlar.

 

Sorumlulukları karşısında endişeye kapılmaz ve cesaretle harekete geçerler.

Aceleci ve panik değillerdir.

Olaylara ilişkin kanaatlerini konuyla ilgisi olmayan kişilerle paylaşmazlar. Her söyledikleri doğru olduğu halde, her doğruyu her yerde söylemez, az konuşur ve gerekiyorsa susmayı tercih ederler.

 

Niteliği merkeze alarak, herkesi yeteneklerine göre değerlendirirler. İnsanları kendi istedikleri davranış kalıplarının içine girmeye zorlamazlar.

 

İnsanlara karşı şefkat ve merhamet sahibidirler.

Gönlün diliyle konuşur, sevgi nağmeleriyle ruhlara tesir ederler.

İnanç sahibidirler. İnançlarından güç alırlar. Yeteri kadar inanırlarsa istedikleri sonuçlara ulaşabileceklerini düşünürler. “Allah”a inanarak “sınırsız güç” kazandıklarını ve sorunlar karşısında yıkılmayacaklarını bilirler.

 

“Dua”nın gücünden yararlanır, ruhsal enerjiyi önemserler.

 

 

Psikolojik Danışman Zülküf GÜNEŞ

 

Bu yazı, kaynak gösterildiği takdirde kullanılabilir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !